Cennik usług

Pielęgnacja i leczenie odleżyn:

  • zmiana opatrunku
  • toaleta przeciwodleżynowa wraz z zabezpieczeniem fałdów skórnych

Cena od 80 zł w zależności od wielkości odleżyny

Materiały opatrunkowe oraz ewentualne leki na pierwszej wizycie zabezpiecza pacjent.

Zmiana opatrunku:

  • zaopatrzenie rany
  • założenie opatrunku

Cena w zależności od wielkości rany i zastosowanych opatrunków od 80 zł

Materiały opatrunkowe oraz ewentualne leki na pierwszej wizycie zabezpiecza pacjent.

Założenie wenflonu
Cena 70 zł

Podłączenie kroplówki
Na pisemne zlecenie lekarza
Cena 150 zł

Wstrzyknięcia podskórne – wyłącznie heparyna drobnocząsteczkowa
(Na pisemne zlecenie lekarza)
Cena 50 zł

(Leki i kroplówki zabezpiecza pacjent. Sprzęt do iniekcji zabezpiecza pielęgniarka.)

Założenie, wymiana lub usunięcie cewnika u kobiet
Na pisemne zlecenie lekarza
Cena 100 zł
Cewnik zakupuje pacjent.

Pielęgnacja skóry wokół stomii
Opieka poszpitalna nad pacjentem ze stomią
Cena 120 zł / wizyta

Wymiana worka stomijnego
Cena 60 zł

Zdjęcie szwów
Cena 80 zł

 

Uwaga! Usługi pielęgniarskie są realizowane na terenie Warszawy i okolic. Dojazd poza granicami Warszawy – 2 zł za każdy kilometr do miejsca pobytu pacjenta i powrót.

Istnieje możliwość negocjacji cen przy większych ilościach zleceń oraz dla stałych klientów.